مستاجر هم مستاجرهای قدیم

یک مستاجر داریم که خودش صدتا صاحب خونه است... برای خودش می بره و می دوزه و تن همه میکنه !

پارسال میخواست بره مکه بعد پول کم آورده بود و میخواست از پول پیش خونه بهش بدیم. صبح زنگ زده بود به همسری که تا ظهر اگه میتونین فلان مبلغ و آماده کنین برای سفر مکه ام میخوام ... اگر آماده کردین که یعنی خدا منو طلبیده اگر هم نه یعنی قسمتم نبوده برم!!! ببین چطور مدیون کرده بود! اصلا یه وضعی... 

یا مثلا برای خونه هر خرجی که دلش بخواد میکنه و از روی کرایه خونه کم میکنه !!! ای بابا انصافت رو شکر حالا مثلا ما نخواستیم خونه فلان چیز  و داشته باشه چرا از رو کرایه کم میکنی؟ مثلا اینکه تو رفتی تو حموم موندی و زدی در و شکوندی اومدی بیرون پول دستگیره و در و ما باید بدیم؟؟ خنثی

الانم دو ماهه کرایه اش عقب افتاده... مهم نیست. خودمون ایران نیستیم و لازم نداریم ولی خوب دیگه ما هم اوایل زندگیمون چهار ماه مستاجر بودیم. صابخونه پانصد هزارتومن بخاطر رنگ خونه اش از پول پیش کم کرد اونم فقط برای چهارماه... اونم در صورتی که ما نه مهمون داشتیم و نه بچه و اکثرا هم خونه نبودیم... ای بابا روی پیشونی ما چی نوشته خدا میدونه

پ.ن: بعد از چند ماه دوباره اینجا نوشتن حس غریبی داشت...

/ 4 نظر / 35 بازدید
مهربان

سلام عزیزم خیلی خوش اومدی خیلی دلمون برات تنگ شده بود [ماچ][بغل]

م

همون چیزی که رو پیشونی ما هم نوشته